Remik online

Przebieg rozgrywki

Każdy z graczy otrzymuje po 10 kart, dwudziesta pierwsza karta zostaje odsłonięta i umieszczona na stole (tworzy stos odkryty), pozostałe karty umieszczone są obok zakryte.

Typowy ruch w grze polega na pobraniu karty z jednego ze stosów (odkrytego bądź zakrytego), dodaniu jej do swoich kart, a następnie odłożeniu jednej z kart na stos odkryty. Jeśli pobranie nastąpi ze stosu odkrytego, odłożona musi zostać karta inna niż pobrana.

W pierwszym ruchu pobieranie wygląda nieco inaczej -- przeciwnik rozdającego jako pierwszy ma możliwość pobrania odkrytej karty; jeśli z niej nie skorzysta, kartę może podjąć rozdający. Gdy obaj gracze spasują, ruch wykonuje przeciwnik rozdającego pobiera kartę ze stosu zakrytego; gdy któryś z graczy podejmie odkrytą kartę i odłoży inną, ruch wykonuje przeciwnik.

W grze chodzi o zestawianie swoich kart w układy, którymi mogą być:

* komplety -- trzy lub cztery karty tej samej wartości (np. trzy asy, cztery króle itp.)
* sekwensy -- trzy lub więcej kolejne (według starszeństwa) karty tego samego koloru; starszeństwo kart w kolejności od najmłodszej do najstarszej przedstawia się następująco: as, 2, 3, 4, ..., 8, 9, walet, dama, król; przykład sekwensu: 2, 3, 4, 5 w kolorze kierkier

Każda z kart może należeć albo do kompletu, albo do sekwensu.

Gracze wymieniają karty do czasu, kiedy jeden z nich "zastuka". Gracz, który zastuka, odkłada wtedy jedną ze swoich kart na stos odkryty, a pozostałe zestawione w układy odsłania.

Zastukać można po pobraniu karty ze stosu i gdy suma wartości wolnych kart (kart nie będących w żadnych układach) nie przekracza 10. Wartości kart są następujące: as -- 1, dwójka -- 2, trójka -- 3, ..., dziewiątka -- 9, dziesiątka -- 10, walet, dama i król -- również 10.

Zestawienie kart, w którym suma wartości wolnych kart jest równa 0, to tzw. "remik". Gdy posiadane (wolne) karty pozwalają graczowi zastukać, nie musi on tego robić, jeśli nie chce (może dalej wymieniać karty, aby poprawić wynik).

Po wyłożeniu kart przez stukającego karty wykłada jego przeciwnik. Ponadto, jeśli stukający nie miał "remika", przeciwnik ma możliwość dokładania swoich wolnych kart do kompletów i sekwensów gracza, który zastukał. Przykład: stukający wyłożył komplet trzech dwójek i sekwens 4-5-6-7-8-9-10 w kolorze kier; jeśli wśród wolnych kart przeciwnika jest dwójka, może ją dołożyć do kompletu dwójek; jeśli jest 3 bądź walet w kolorze kier, może dołożyć je do sekwensu; do sekwensu może również dołożyć waleta i damę w kolorze kier, jeśli posiada.

W sytuacji, kiedy gracz ma pobrać kartę, ale na stosie zakrytym pozostają tylko dwie karty, rozgrywka jest przerywana i następuje nowe rozdanie (rozdający nie zmienia się).